2017 Events

VAUSA Events in 2017

FL4A3811.jpg
 • Cadets/Midshipmen Mentor/Mentee Dinneron Feb 25, 2017 
  Vào mỗi mùa Xuân(Feb/March) tụ họp các em từ những trường huấn luyện sĩ quan về DC để gạp các tướng và các đàn anh chị để trao gồi kinh nghiệm

 • VAUSA Fun Run
  June 2 to June 4: 200 miles relay
  June 4: 1st VAUSA 10K and VAUSA Annual 5k
  Vào cuối Xuân/đầu Hạ(May/June):năm nay June 2 to June 4: hội tổ chức chạy bộ 200 miles relay, 10 kilometer và 5 kilometer(Morale, Welfare and Recreation-MWR)

 • Fallen Heroes Scholarship Application Opens September 2017
  Deadline is April 2, 2018
  Vào tháng 9 của những năm chẳng, hội trao giải học bỏng anh Hùng tử sĩ (fallen heroes scholarships) during the VAUSA Bi-annual banquet: date for 2018 TBD

 • VAUSA Annual Fundraise Banquets
  Vào mỗi năm lẽ(bắt đầu năm nay) hội sẽ tổ chức gây quỹ.
  August 5, 2017 in Houston Ocean Palace
  Address 11215 Bellaire Blvd D, Houston, TX 77072
  September 3, 2017 in Southern California
  Great Wolf Lodge Garden Grove
  12681 Harbor, Garden Grove, CA 92840

 • Fall Visit to the National Arlington Cemetery
  End of September. Date to be confirmed
  Vào mỗi Thu, Tảo mộ Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington

 • VAUSA Annual Care Package: December 9-10, 2017
  Vào mỗi Giáng Sinh/Tết: gởi quà cho các chiến sĩ đang phục vụ ngoài tiền đồn và những nơi hẻo lánh